Suchacz.Eu - portal Sołectwa Suchacz


Nawigacja

Random Photo

Galerie zdjęć:

name

Content


Przetłumacz stronę


PayPal

Zegar

Pogoda

name

Content

Kalendarz

<< Czerwiec 2021 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Reklama

Jeśli nie życzysz sobie aby jakiekolwiek dane w postaci obrazu lub tekstu były kojarzone z Twoją osobą możesz wystąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej (msj@post.pl) lub telefonicznie (601 912910) o ich skasowanie. Zlecenie takie nie wymaga żadnego uzasadnienia.

Nawigacja

Konkurs fotograficzny: Wysoczyzna - Jak baśń...

 

 

Wysoczyzna Elbląska od dawna uznawana była krainą niezwykłą. Nazywana drugą Atlantydą Północy, kryjąca niezliczone bogactwa krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe, zawsze przyciągała wrażliwych na piękno wędrowców. Kusiła do ciągłego odwiedzania i odkrywania wyjątkowych zakątków. Bogna Lipińska w przedmowie do znakomitego Przewodnika „z myszką” po Wysoczyźnie Elbląskiej Dariusza Bartona napisała: (…) to kraina przebogata w niecodzienny, urokliwy a tajemniczy krajobraz. Tajemniczy, a jednocześnie „przyjazny”, bo z dawien dawna nazywany, posiadający własne imiona i znaczenia. Krajobraz ten obfituje w zaczarowane miejsca, niezwykłe widoki, tajemnicze ścieżki, zarośnięte dzikimi głogami przejścia do lekko uchylonych, niewidzialnych furtek do … „dawności”, przez które warto przekroczyć, aby samodzielnie spotkać się z przyrodą, natrafić na nieznane miejsca, omszałe głazy – pomniki i stare drzewa – pamiątki...(...) Konkurs „Wysoczyzna Elbląska – Kraina jak baśń” adresowany jest do ludzi wrażliwych na piękno, którzy spróbują utrwalić na swoich fotografiach jej baśniowy charakter. Udział to także możliwość docierania do nieznanych miejsc i pokazania ich innym.

 

 

 

 

 

Obrazy: jak_basn.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Wysoczyzna Elbląska – Kraina jak baśń

 

konkurs fotograficzny

 

projekt regulainu

 

 

 1. Organizator i czas trwania konkursu

1.1
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Suchacz TAKA Wieś, ul. Królowej Marii 1A, 82-340 Suchacz; msj@post.pl   - administrator portalu www.suchacz.eu

 

1.2 Konkurs odbywa się w okresie od 15 maja do 30 września 2013 r.

 

1.3 Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2013 r. O dokładnym terminie zainteresowani powiadomieni będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.2. Temat i cel konkursu

2.1
Tematem konkursu jest prezentacja i promowanie walorów wyjątkowej krainy jaką jest Wysoczyzna Elbląska

2.2 Celem konkursu jest
rozwijanie zainteresowań związanych z fotografowaniem oraz poznawaniem interesujących zakątków Wysoczyzny Elbląskiej i utrwalanie ich na zdjęciach.3. Uczestnictwo w konkursie

3.1
Aby wziąć udział w konkursie należy w wyznaczonym terminie przesłać swoje fotografie wykonane w okresie od 15 maja do 30 września 2013 r.

 

3.2 Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat lub osoby niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców albo przedstawicieli ustawowych.

 

3.3 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji oraz ich dzieci, a także przedstawiciele Stowarzyszenia biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3.
4 Udział w Konkursie jest bezpłatny.4. Zasady konkursu

 

4.1. Zdjęcia należy przesyłać w terminie do 30-09-2013 włącznie, na adres: msj@post.pl

 

4.2 Jako zgłoszenie do udziału w konkursie rozumiane jest nadesłanie przez uczestnika na adres organizatora (msj@post.pl) fotografii w postaci plików .jpg.

 

4.3 Przesłanie plików ze zdjęciami jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.
4 Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość fotografii tematycznie związanych z Wysoczyzną Elbląską.

4.
5 Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł, orientacyjna data wykonania, miejsce wykonania, itp.).

4.
6 Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.

4.
7 Do konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe. Nadsyłane pliki nie mogą mieć rozdzielczości większej niż 1024x768px (768x1024px), a pojedynczy plik nie może być większy niż 4MB. W nadsyłanych fotografiach dopuszcza się jedynie kadrowanie, zmianę kontrastu i nasycenia barw. Każdy inny głębszy retusz będzie powodem do dyskwalifikacji danej pracy.

 

4.8 Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji, na podstawie niezgodności z warunkami konkursu lub złej jakości technicznej.

4.
9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem fotografii. O poprawnym transferze zdjęć Organizator powiadomi zgłaszającego komunikatem na stronie www.suchacz.eu oraz indywidualnie na podany adres kontaktowy.

4.
10 Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie fotografii na portalu Organizatora www.suchacz.eu

 

 

 

 

5. Ocena i nagrody

5.1
Oceny nadesłanych na konkurs prac dokona jury powołane przez organizatora.

 

5.2 Wyniki konkursu przedstawione będą podczas specjalnej uroczystości z udziałem wszystkich uczestników, a następnie opublikowane na portalu www.suchacz.eu O terminie i miejscu takiego spotkania zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

 

5.3 Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną. Za miejsca 2. i 3. przyznane będą nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzyma pamiątkowe Dyplomy Udziału. Uwaga! Informacja na temat planowanychy nagród będzie opublikowana na portalu www.suchacz.eu

 

5.4 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i zwycięzców, a także do nie przyznania nagrody głównej.

5.
5 Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.6. Postanowienia końcowe

6.1
Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na portalu Stowarzyszenia Suchacz TAKA Wieś: www.suchacz.eu

6.2
Organizator zastrzega sobie prawo dokonanie niewielkich zmian regulaminu, jeżeli nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.
3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

6.
4 Nadesłane dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).

 

 

 

 

Obrazy: logo_qtc_kolorowe.jpg   Obrazy newsów: logo_sstw_nowe_600_x_552_1.jpg    Obrazy newsów: logookraglemale_2.jpg   Obrazy newsów: herb.png

 

 

opr. msj sp2fap

Wygenerowano w sekund: 0.20
33,428,714 unikalne wizyty